A kémiai intézetek egyetemünkön          Than Károlytól                        napjainkig
A Budapesti EgyetemKémiai Intézetének épületea XIX. sz. 2. felében
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem,Kémiai Intézetének épületeXXI. sz. 1. felében
Than[1]
Now
ttk01
03
1877
Lengyel BélaLengyel Béla1877 − 1913
I. sz. Chemiai Intézet
II. sz. Chemiai Intézet
1909 Than ()
1913 Lengyel ()
I. sz. Chemiai IntézetB épület
III. sz. Chemiai Intézet
II. sz. Chemiai Intézet
than Károly
1860 – 1909
lengyel Béla
Oktatás: orvos / bölcsész / gyógyszerész
Oktatás: gyógyszerész
1909
Chemiai Intézet
Than KárolyThan Károly1860 − 1909
A kémiai intézetek egyetemünkön Than Károlytól napjainkig
1909
Winkler LajosWinkler Lajos1909 − 1934   (†1939)
I. sz. Chemiai IntézetB épület
III. sz. Chemiai Intézet
II. sz. Chemiai Intézet
1909 – 1939
Igazgatók :
Buchböck GusztávBuchböck Gusztáv1909 − 1935  († 1935)
Bugarszky IstvánBugarszky István1913 − 1938  († 1941)
winkler
buchbock
bugarszky
Oktatás :
Analitika elm / gyak / spec.
(bölcsész, gyógyszerész, orvos)
Ált / Sztlen / Sz / Fiz-Kém
(orvos, gyógyszerész)
Kémia
(gyógyszerész)
A kémiai intézetek egyetemünkön Than Károlytól napjainkig
1912-ben meghírdetett előadások a Budapesti Tudományegyetem Kémiai Intézeteiben
 1912
Winkler Lajos :Winkler Lajos :
Qualitatív és quantitatív analízis elemei
Bevezetés a kolloidok kémiájába
Physicalis chemiai vizsgálati módszerek
Lengyel Béla :Lengyel Béla :
Buchböck Gusztáv :Buchböck Gusztáv :
Bugarszky István :Bugarszky István :
Zemplén Géza :Zemplén Géza :
Konek Frigyes :Konek Frigyes :
Klupathy Jenő :Klupathy Jenő :
Rhrorer László :Rhrorer László :
Kísérleti kémia; Bevezetés az elemző kémiába
Elméleti kémia; Kísérleti kémia
Szénhidrátok
Organikus kémia
Radioactivitás
Sigmond Elek :Sigmond Elek :
Mezőgazdasági kémia
Mauthner Nándor :Mauthner Nándor :
Alifás vegyületek
Winkler LajosWinkler Lajos1909 − 1934   (†1939)
I. sz. Chemiai IntézetB épület
III. sz. Chemiai Intézet
II. sz. Chemiai Intézet
1909 – 1939
Igazgatók :
Buchböck GusztávBuchböck Gusztáv1909 − 1935  († 1935)
Bugarszky IstvánBugarszky István1913 − 1938  († 1941)
winkler
buchbock
bugarszky
Oktatás :
Analitika elm / gyak / spec.
(bölcsész, gyógyszerész, orvos)
Ált / Sztlen / Sz / Fiz-Kém
(orvos, gyógyszerész)
Kémia
(gyógyszerész)
Analitikai és GyógyszerészKémiai Intézet
Kísérleti és FizikaiKémiai Intézet
Kísérleti és GyakorlatiKémiai Intézet
A kémiai intézetek egyetemünkön Than Károlytól napjainkig
Széki TiborSzéki Tibor
1935
1935 – 1937
Gróh GyulaGróh Gyula
A kémiai intézetek egyetemünkön Than Károlytól napjainkig
szeki Tibor
groh Gyula
1937
(Winkler utóda)
(Kolozsvár – Szeged)
1938. november 25 :
                                 PPTE Bölcsészettudományi Kar Tanácsülése
(Buchböck utóda)
(Állatorvosi Főiskola – Műegyetem)
Széki TiborSzéki Tibor1939 − 1949   (†1950)
1872
Szerves és GyógyszerészKémiai Intézet
Szervetlen és AnalitikaiKémiai Intézet
ÁltalánosKémiai Intézet
             1939 – 1950
Szebellédy LászlóSzebellédy László1939 − 1944  († 1944)
Gróh GyulaGróh Gyula1939 − 1950  († 1952)
Analitikai és GyógyszerészKémiai Intézet
Kísérleti és FizikaiKémiai Intézet
Kísérleti és GyakorlatiKémiai Intézet
A kémiai intézetek egyetemünkön Than Károlytól napjainkig
szeki Tibor
szebellédi
groh Gyula
1939
Schulek ElemérSchulek Elemér
Erdey Grúz TiborErdey Grúz Tibor
Buzágh AladárBuzágh Aladár
[Müller Sándor][Müller Sándor]
1872
Pázmány PéterTudományegyetem
 
Budapesti Magyar KirályiTudományegyetem
A „kémia” szakterület egyetemünkön
1922
Pázmány Péter
Eötvös LorándTudományegyetem
pázmány[1]
images
1949-ig :
KAROK :
Jog- és Államtudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar
Orvostudományi Kar
Hittudományi Kar
1949-től :
Jog- és Államtudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar
Természettudományi Kar
      (matematika, kémia, fizika, biológia, geológia, földrajz)
→ SOTE (orvos / gyógyszerész képzés)
→ Katolitikus Hittudományi Akadémia
1950
Eötvös Loránd
1635 – 2006
ll__i_uti_orvostani___p__let
kepcsarnok_btk
Szerves és GyógyszerészKémiai Intézet
Szervetlen és AnalitikaiKémiai Intézet
ÁltalánosKémiai Intézet
 1945 után
Szerves KémiaiTanszék
Szervetlen és AnalitikaiKémiai Tanszék
Általános és SzervetlenKémiai Tanszék
A kémiai intézetek egyetemünkön Than Károlytól napjainkig
Fizikai-kémiai ésRadiológiai Tanszék
Kolloidkémiai ésKolloidtechnológiai Tanszék
1945 után
1945 után
Szerves KémiaiTanszék
Szervetlen ésAnalitikaiKémiai Tanszék
Általános ésSzervetlenKémiai Tanszék
A kémiai intézetek egyetemünkön Than Károlytól napjainkig
Fizikai-kémiai ésRadiológiaiTanszék
Kolloidkémiai ésK.technológiaiTanszék
Bruckner GyőzőBruckner Győző1949 − 1970(†1980)
ifj Lengyel Béla
bruckner2
schulek
buzagh Aladár
Erdey Grúz 2
Schulek ElemérSchulek Elemér1944 − 1964(† 1964)
Erdey Grúz TiborErdey Grúz Tibor1949 − 1952(† 1976)
Buzágh AladárBuzágh Aladár1944 − 1962  († 1962)
Ifj. Lengyel BélaIfj. Lengyel Béla1950 − 1966(† 1990)
csoportkép
                    1945 – 2006
Szerves KémiaiTanszék
Szervetlen ésAnalitikaiKémiai Tanszék
Általános ésSzervetlenKémiai Tanszék
A kémiai intézetek egyetemünkön Than Károlytól napjainkig
Fizikai-kémiai ésRadiológiaiTanszék
Kolloidkémiai ésK.technológiaiTanszék
Bruckner GyőzőBruckner Győző1949 − 1970(†1980)
bruckner2
Kucsman ÁrpádKucsman Árpád1970 − 1993
Hollósi MiklósHollósi Miklós1993 − 2006
                    1945 – 2006
Szerves KémiaiTanszék
Szervetlen ésAnalitikaiKémiai Tanszék
Általános ésSzervetlenKémiai Tanszék
A kémiai intézetek egyetemünkön Than Károlytól napjainkig
Fizikai-kémiai ésRadiológiaiTanszék
Kolloidkémiai ésK.technológiaiTanszék
schulek
Schulek ElemérSchulek Elemér1944 − 1964(† 1964)
Szabó ZoltánSzabó Zoltán1964 − 1979 (†1995)
Török TiborTörök Tibor1979 − 1981 (†1999)
Nagy FerencNagy Ferenc 1981 − 1990
Orbán MiklósOrbán Miklós1990 − 2005
Záray GyulaZáray Gyula2005 − 2006
                    1945 – 2006
Szerves KémiaiTanszék
Szervetlen ésAnalitikaiKémiai Tanszék
Általános ésSzervetlenKémiai Tanszék
A kémiai intézetek egyetemünkön Than Károlytól napjainkig
Fizikai-kémiai ésRadiológiaiTanszék
Kolloidkémiai ésK.technológiaiTanszék
Elméleti KémiaiLaboratórium         Tanszék
1984
Ifj. Lengyel BélaIfj. Lengyel Béla1950 − 1966(† 1990)
ifj Lengyel Béla
1995
Csákvári BélaCsákvári Béla1966 − 1992
Sohár PálSohár Pál1992 − 2000
Szepes LászlóSzepes László2000 − 2006
Fogarasi GézaFogarasi Géza1983 − 2006
                    1945 – 2006
Szerves KémiaiTanszék
Szervetlen ésAnalitikaiKémiai Tanszék
Általános ésSzervetlenKémiai Tanszék
A kémiai intézetek egyetemünkön Than Károlytól napjainkig
Fizikai-kémiai ésRadiológiaiTanszék
Kolloidkémiai ésK.technológiaiTanszék
MagkémiaiLaboratórium         Tanszék
Erdey Grúz TiborErdey Grúz Tibor1949 − 1952(† 1976)
Erdey Grúz 2
1983
Lengyel SándorLengyel Sándor1954 − 1965 († 1990)
Kiss LászlóKiss László1965 − 1993
Keszei ErnőKeszei Ernő1993 − 2006
Vértes AttilaVértes Attila1983 − 1999
Homonnay ZoltánHomonnay Zoltán1999 − 2006
1995
Fizikai  KémiaiTanszék
Mincsev MihálynéMincsev Mihályné1952 − 1954
                    1945 – 2006
Szerves KémiaiTanszék
Szervetlen ésAnalitikaiKémiai Tanszék
Általános ésSzervetlenKémiai Tanszék
A kémiai intézetek egyetemünkön Than Károlytól napjainkig
Fizikai  KémiaiTanszék
Kolloidkémiai ésK.technológiaiTanszék
buzagh Aladár
Buzágh AladárBuzágh Aladár1944 − 1962  († 1962)
Wolfram ErvinWolfram Ervin1962 − 1985 († 1985)
KémiaiTechnológiaiTanszék
Rohzetzer SándorRohzetzer Sándor1985 − 1991 († 2001)
Nagy MiklósNagy Miklós1991 − 2004
Csempesz FerencCsempesz Ferenc2004 − 2006
1951
Scherman VilmosScherman Vilmos1951 − 1955 († 1964)
Gerecs ÁrpádGerecs Árpád1955 − 1973 († 1982)
Tüdős FerencTüdős Ferenc1973 − 1993 († 1998)
KémiaiTechnológiai ésKörnyezetkémiaiTanszék
Záray GyulaZáray Gyula1993 − 2005
1993
Horváth István T.Horváth István T.2005 − 2006
1970
Vegyész Szakbizottság
A kémiai tanszékek integrációja
1983
                    1970 – 2006
Kémiai Tanszékcsoport (KTCS)
Kémiai Intézet
Csákvári BélaCsákvári Béla1983 − 1985
Kőrös EndreKőrös Endre1985 − 1989
Medzihradszky KálmánMedzihradszky Kálmán 1989 − 1993
Lévay BélaLévay Béla1993 − 1999
Inzelt GyörgyInzelt György1999 − 2006
LágymányosiCampus
1989
2006
Múzeum krt
Kémai
Szerves KémiaiTanszék
Szervetlen ésAnalitikaiKémiai Tanszék
Általános ésSzervetlenKémiai Tanszék
Fizikai  KémiaiTanszék
MagkémiaiTanszék
ElméletiKémiai Tanszék
Kolloidkémiai ésK.technológiaiTanszék
KémiaiTechnológiai ésKörnyezetkémiaiTanszék
8 tanszék: