Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Kémiai Intézet
cimer
Az intézet kialakulása, szerkezete,
    jelene és jövője
Keszei Ernő egyetemi tanár
az intézet volt igazgatója (2008. október 31-ig)
A 60-as évektől:
Kémiai tanszékek:          6 önálló tanszék
Fizikai Kémiaiés Radiológiai Tsz.
Szerves Kémiai Tsz.
Szervetlen ésAnalitikai Kémiai Tsz.
Általános ésSzervetlen Kémiai Tsz.
Kolloidkémiai ésKolloidtechnológiai Tsz.
Kémiai   Technológiai Tsz.
Lágymányosra költözés: 1989
Kémiai Tanszékcsoport          8 önálló tanszék
Fizikai Kémiai Tsz.
Szerves Kémiai Tsz.
Szervetlen ésAnalitikai Kémiai Tsz.
Általános ésSzervetlen Kémiai Tsz.
Magkémiai Tsz.
Kolloidkémiai ésKolloidtechnológiai Tsz.
Kémiai   Technológiai Tsz.
Elméleti Kémiai Tsz.
Az egész TTK költözik (2001)
A BTK költözésének oka: a piaristák visszakapják                    a kommunizmus alatt eltulajdonított                                       Piarista közi épületüket
A kormányzat szóbeli ígérete ellenére   a Trefort-kert felújítására nem ad forrásokat
Az átalakításokat az ELTE oktatásra kapott  állami támogatásból fedezi
az ELTE költségvetésében 2 év alatt                              közel 1 GFt hiány keletkezik
A előnytelenül alacsony hallgatónkénti juttatás    miatt a legnagyobb hiány a TTK-n gyűlik fel
A TTK szerkezeti átalakulása (2005)
A TTK nagy hiányát a rektorkényszerintézkedésekkel próbálta felszámolni
Kényszerintézkedések:
  1) elbocsátások: kb. 13 % bércsökkentés      (a végrehajtást rektori biztos felügyelte)
  2) önálló tanszékek megszüntetése    intézetek és intézeti tanszékek létrehozása
Az átalakulás koncepciója a kémikusoknál:egy ad hoc bizottság dolgozta kia megalakuló Intézeti Tanács hagyta jóvá
1) Központi intézeti adminisztrációpénzügy    és szolgáltatások (műhely, üvegtechnika, stb.)
2) Négy intézeti tanszék az oktatás szervezésére
3) Kutatólaboratóriumok a kutatócsoportokösszefogására, koordinálására
4) Az Intézeti Tanács hozza meg a döntéseket,egy igazgató és 2 igazgatóhelyettes irányít
A TTK szerkezeti átalakulása (2005)
Kémiai Tanszékcsoport  vezető: Inzelt György
Fizikai Kémiai Tsz.Keszei Ernő
Szerves Kémiai Tsz.Hollósi Miklós
Szervetlen ésAnalitikai Kémiai Tsz.Záray Gyula
Általános ésSzervetlen Kémiai Tsz.Szepes László
Magkémiai Tsz.Homonnay Zoltán
Kolloidkémiai ésKolloidtechnológiai Tsz.Csempesz Ferenc
KémiaiTechnológiai Tsz.Horváth István Tamás
Elméleti Kémiai Tsz.Fogarasi Géza
Szerkezeti változások 2005
8 önálló tanszék
Fizikai Kémiai Tsz.Keszei Ernő
Szerves Kémiai Tsz.Hollósi Miklós
Szervetlen ésAnalitikai Kémiai Tsz.Záray Gyula
Általános ésSzervetlen Kémiai Tsz.Szepes László
Magkémiai Tsz.Homonnay Zoltán
Kolloidkémiai ésKolloidtechnológiai Tsz.Csempesz Ferenc
KémiaiTechnológiai Tsz.Horváth István Tamás
Elméleti Kémiai Tsz.Fogarasi Géza
Szerkezeti változások 2005/6
8 intézeti tanszék
Kémiai Intézet igazgató: Szalay Péter
Fizikai Kémiai Tsz.Keszei Ernő
Szerves Kémiai Tsz.Hollósi Miklós
Szervetlen ésAnalitikai Kémiai Tsz.Záray Gyula
Általános ésSzervetlen Kémiai Tsz.Szepes László
Magkémiai Tsz.Homonnay Zoltán
Kolloidkémiai ésKolloidtechnológiai Tsz.Csempesz Ferenc
KémiaiTechnológiai Tsz.Horváth István Tamás
Elméleti Kémiai Tsz.Fogarasi Géza
Szerkezeti változások 2005/6
4 intézeti tanszék
Kémiai Intézet igazgató: Szalay Péter
4 intézeti tanszék
Fizikai Kémiai Tsz.Keszei Ernő
Szerves Kémiai Tsz.Hudecz Ferenc
Analitikai Kémiai Tsz.Záray Gyula
Szervetlen Kémiai Tsz.Szepes László
Szerkezeti változások 2006
Kémiai Intézet igazgató: Szalay Péter  oktatási helyettes: Szepes László  tudományos helyettes: Horváth István Tamás
4 intézeti tanszék
Fizikai Kémiai Tsz.Baranyai András
Szerves Kémiai Tsz.Perczel András
Analitikai Kémiai Tsz.Záray Gyula
Szervetlen Kémiai Tsz.Szalay Péter
Kémiai Intézet 2008                 (október végéig)
  mb. igazgató: Keszei Ernő  oktatási helyettes: Szalay Péter  tudományos helyettes: Záray Gyula
4 intézeti tanszék
Fizikai Kémiai Tsz.Baranyai András
Szerves Kémiai Tsz.Perczel András
Analitikai Kémiai Tsz.Záray Gyula
Szervetlen Kémiai Tsz.Szalay Péter
Kémiai Intézet 2008                 (november 1-től)
  igazgató: Surján Péter  oktatási helyettes: Láng Győző  tudományos helyettes: Turányi Tamás
Osztatlan (régi) 10 féléves képzés („kifutó”)kimenet: okleveles vegyész / kémiatanár diploma
Oktatás 2006 óta
az ún. „bolognai rendszer” felsőoktatásitörvényben előírt kényszerű bevezetése után
6 féléves kémia alapszakos képzéskimenet: kémia B. Sc. diploma
4 féléves vegyész szakos mesterképzéskimenet: vegyész M. Sc. diploma
4 féléves anyagtudomány szakos mesterképzéskimenet: anyagtudomány M. Sc. diploma
6 féléves kémia doktori képzéskimenet: kémia Ph. D. diploma
történet
A felsőoktatás szerkezete
2006 előtt:
egyetem: 5 év, egyetemi diploma                  + 3 év, doktori diploma
főiskola: 3-4 év, főiskolai diploma   (utána lehetőség kiegészítő képzésre)
felvétel  intézményi felvételi vizsga alapján
történet2
2006 szeptemberétől: „bolognai képzési szerkezet”
minden felsőoktatási intézményben (egyetem/főiskola)             azonos szerkezetű képzés
különböző szintű, egymásra épülő diplomák
felvétel a középiskolai eredmények alapján
A felsőoktatás szerkezete
2006 előtt:
egyetem: 5 év, egyetemi diploma                  + 3 év, doktori diploma
főiskola: 3-4 év, főiskolai diploma   (utána lehetőség kiegészítő képzésre)
felvétel  intézményi felvételi vizsga alapján
új szerkezet újra
6 félév / 180 kredit
doktori képzés (PhD)
osztatlan (kifutó)vegyész- és tanárképzés
4 félév / 120 kreditvegyész / anyagtudományimesterképzés (master)
6 félév / 180 (+30) kredit
kémia alapképzés
(bachelor)
Oktatás 2006 óta
okl. vegyész    kémiatanár
doktori diploma  kémia Ph.D.
mesterdiplomaM.Sc.
alapdiplomakémia B.Sc.
Oktatás 2006 óta
Oktatás 2006 óta
Oktatás 2006 óta
Vegyész szak
Szakirányok:PreparatívAnalitikaiGyógyszerkutatóSzerkezetkutatóAnyagkutató
Tanárszak
Kémia + X
X + Kémia
Határtudományok(Interdiszciplináris)
  Biomolekuláris kémia
  Anyagtudomány
  Informatikus vegyész
Kémia Doktori Iskola (Ph.D.)
Kémia alapszak (B. Sc.)
M E S T E R S Z A K O K  ( M. Sc.)
Szakirányok: kémiatanár, vegyész
Oktatás 2006 óta
Hallgatói létszámok
kémia  2006: 123 fő
  2007: 151 fő
  2008: 126 fő
2008
216+
240+
265+
290+
315+
340+
365+
390+
415+
440+
465+
átlagpontszám: 377
+ biológia
   környezettan
  gyógyszerész
A közönségnek szóló rendezvények
(Hallgatók toborzása)
Észbontó és észbontogató előadássorozatAlkímia ma előadássorozatNyílt laborok (részvétel hallgatói gyakorlatokon)
Kutató Diákok Mozgalma („középiskolás TDK”)
Kémiai Érettségi Előkészítő (érettségi kísérletek)
Intézetlátogatás (egyeztetés szerint)Kutatók Éjszakája (1 alkalom szeptember végén)
40. Nemzetközi Kémiai Diákolimpia
 1. Kína
 2. Oroszország
 3. Ukrajna
 4. Dél-Korea
 5. Thaiföld
 6. Fehéroroszország
 7. Vietnam
 8. Tajvan
 9. Magyarország
10. Szingapúr
11. Kazahsztán
12. Ausztria
:
:
Összesen 68 ország
Rendező:ELTE Kémiai Intézet
40. Nemzetközi Kémiai Diákolimpia
Sarka János
aranyérem
Tóth Árpád Gimnázium,DebrecenELTE kémia szak
Vörös Tamás és Batki Júlia
ezüstérem
ELTE Apáczai Csere JánosGimnázium, Budapest
Kovács Bertalan
ezüstérem
Németh LászlóGimnázium, BudapestELTE kémia szak
HVG
HVGkulonszam
Kari összesített rangsor
Rang
Intézmény
Oktatóihelye-zésekösszege
Hallgatóihelye-zésekösszege
 1.
ELTE Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK)
56
48
 2.
ELTE Természettudományi Kar (ELTE-TTK)
46
124
 2.
BME Természettudományi Kar (BME-TTK)
36
130
 4.
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar (DE-ÁOK)
56
95
 5.
Szegedi Egyetem Általános Orvostudományi Kar (SZTE-ÁOK)
66
55
 6.
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar (DE-BTK)
39
147
 7.
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar (PPKE-BTK)
88
110
 8.
Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar (SZIE-MKK)
55
204
 9.
Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kar (PTE-ÁOK)
97
105
10.
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (PTE-BTK)
86
140
HVG különszám
Diploma 2007
Oktatás 2006 óta
HVG – Diploma 2007 idézet „Mind a hallgatói, mind az oktatói minőségi  mutatóknál…… összességében az ELTE-TTK                                számít a legjobb karnak…”
Népszabadság-TOP 101 (2006. november 29.) Legjobb az ELTE Kémia B.Sc. a választékból…”
Kutatás 2006 óta
18 kutatólaboratórium – és vezetője
Alkalmazott Szintézisek (ASzL) – Kele Péter
Elektrokémia és Elektroanalitika (EEL) – Inzelt György
Elméleti Kémia (EKL) – Surján Péter
Elválasztástechnika (EKOL) – Eke Zsuzsa
Fizikai Fémorganikus Kémia (FFKL) – Pasinszki Tibor
Határfelületi- és Nanorendszerek (HNL) – Gilányi Tibor
Kémiai Informatika (KIL) – Baranyai András
Kiroptikai Szerkezetvizsgálat (KSZL) – Hollósi Miklós
Kolloid és Szupramolekuláris Rendszerek (KSzRL) – Csempesz Ferenc
Környezetkémia és Bioanalitika (KBL) – Záray Gyula
Magkémia (ML) – Homonnay Zoltán
Molekulaspektroszkópia (MSL) – Császár Attila
Nemlineáris Kémiai Dinamika (NKDL) – Orbán Miklós
Reakciókinetika (RKL) – Turányi Tamás
Speciáció,Gyógyszer- és Nyomanalitika (SGNL) – Zihné Perényi Katalin
Szerkezeti Kémia és Biológia (SzBKL) – Perczel András
Szerves Szintézisek (SzSzL) – Rábai József
Szilíciumorganikus Kémia (SzKL) – Szalay Roland
A Kémiai Intézettudományos eredményei
Nemzetközi folyóiratokban megjelent cikkek:  143
A cikkek összesített impakt faktora:  350
2006:
Nemzetközi folyóiratokban megjelent cikkek:  ~1200
A cikkek összesített impakt faktora: ~2500
1997-2006:
Kapott összes független idézetek száma: ~5000
A Kémiai Intézet létszáma 2008
Oktatóink:
   19 egyetemi tanár
   28 egyetemi docens
   23 adjunktus
     9 tanársegéd
Doktori iskolások:
  30 államilag finanszírozott      + 48 költségtérítéses
A Kémiai Intézet bevételei 2007
Költségvetési támogatás (oktatási, kutatási): 400 MFt
Költségtérítéses képzés:  8 MFt
Vállalkozási tevékenység: 16 MFt
Pályázatok:       300 MFt
Szakképzési támogatás: 25 MFt
Támogatóink:
A Kémiai Intézet jövője
Az oktatás jövője a kapott állami támogatástól  jelentősen függ – ami jelenleg a hallgatói létszám  függvénye.
színvonal megőrzéséhez szükség vanalternatív anyagi források bevonására.
kutatás jövője az elérhető pályázatiforrásoktól függ. Ezek jelenleg rendkívül szűkösek.
Ennek tudatában különösen köszönjük támogatóinknagyvonalú segítségét!
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Kémiai Intézet
cimer
Aktuális információk rólunk:http://chem.elte.hu